jak wpływa Tai chi

Tai chi sposób na długowieczność

Jak wpływa Tai chi ? Tai chi to starożytna chińska forma ćwiczeń, która łączy wolne ruchy i koncentrację umysłu na wrażeniach cielesnych. Tai chi często nazywane jest „medytacją w ruchu”, ale można by je również nazwać „lekarskim w ruchu”. Coraz więcej badań naukowych dowodzi, że ta praktyka ma korzyści dla zdrowia i zapobiegania wielu chorobom związanym z wiekiem. A co więcej, tai chi może również sprzyjać długowieczności.

Jak tai chi wpływa na długowieczność?

Badania przeprowadzone w Chinach wykazały, że mężczyźni uprawiający tai chi mieli mniejsze ryzyko śmierci w ciągu pięciu lat w porównaniu z mężczyznami nieaktywnymi fizycznie. Największą korzyść odnieśli ci, którzy ćwiczyli tai chi 5-6 godzin tygodniowo. Tai chi może przedłużać życie poprzez poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego, a także poprzez regulację energii życiowej zwanej qi.

Jakie są inne korzyści zdrowotne tai chi?

Tai chi ma wiele pozytywnych efektów na organizm i umysł. Oto niektóre z nich:

– Poprawa siły mięśniowej, równowagi i elastyczności. Systematyczny przegląd badań nad starszymi pacjentami z przewlekłymi chorobami wykazał, że regularne ćwiczenie tai chi poprawiało nie tylko ich stan fizjologiczny i psychospołeczny, ale także kontrolę równowagi, elastyczność, siłę, funkcję oddechową i sercowo-naczyniową.
– Poprawa funkcji poznawczych. Zmniejszenie sprawności umysłowej jest częstym problemem u osób starszych (około 40 procent starszych dorosłych w Ameryce ma jakąś formę upośledzenia poznawczego, taką jak demencja lub choroba Alzheimera), ale nie musi być uznawane za nieuniknione. Rosnąca liczba dowodów wskazuje na korzyści dla funkcji poznawczych u osób starszych wynikające z uprawiania tai chi, zwłaszcza pamięci roboczej werbalnej. Metaanaliza potwierdziła wyniki licznych badań nad korzyściami dla funkcji poznawczych wynikającymi z ćwiczeń fizycznych i zaleciła tai chi jako alternatywną formę ćwiczeń umysłowo-cielesnych dla poprawy funkcjonowania poznawczego osób starszych.
– Poprawa objawów POChP. Australijskie badanie wykazało, że zmodyfikowany program tai chi – styl Sun – pomógł zwiększyć zdolność wysiłkową i poprawić objawy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) u uczestników. Badacze stwierdzili, że tai chi ma „bardzo istotne klinicznie efekty na wytrzymałość i szczytową zdolność wysiłkową u osób z POChP”.

Jak zacząć ćwiczyć ?

Tai chi jest łatwo dostępne i przystosowane dla każdego, niezależnie od wieku, kondycji czy stanu zdrowia. Można je uprawiać na świeżym powietrzu lub w pomieszczeniu, indywidualnie lub w grupie. Aby rozpocząć praktykę tai chi, warto znaleźć doświadczonego instruktora, który pokaże podstawowe formy i techniki oddechowe. Formy to zestawy ruchów nazwanych na cześć zwierząt lub technik walki, np. „biały żuraw rozkłada skrzydła” czy „uderz oba uszy”. Istnieje wiele stylów tai chi, które różnią się stopniem trudności, szybkości i zakresem ruchu. Zaleca się zacząć od krótkiej formy z mniejszymi, wolniejszymi ruchami, zwłaszcza jeśli jesteś starszy lub nie w dobrej formie. Z czasem można przechodzić do dłuższych i bardziej zaawansowanych form.

Podsumowanie

Tai chi to nie tylko forma ćwiczeń fizycznych, ale także sposób na poprawę jakości życia i długowieczności. Tai chi pomaga utrzymać siłę, elastyczność i równowagę, poprawia funkcje poznawcze i oddechowe, łagodzi stres i ból, a także harmonizuje energię qi. Tai chi jest łatwe do nauczenia się i dostosowania do własnych potrzeb i możliwości. Jeśli chcesz spróbować tai chi, poszukaj kwalifikowanego instruktora i ciesz się korzyściami tej starożytnej sztuki.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top